<

โทร. 02 926 6422-4

ภาษาไทย   English
 

หลักเกณฑ์การซื้อที่ดิน-คอนโดฯของคนต่างด้าวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณีคนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดินได้ในกรณีต่อไปนี้ 1.1 รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 1.2 ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทและต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 1.3 ขอได้มาซึ่งที่ดินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม    More

 

กลโกงซื้อขายบ้านและที่ดิน
การซื้อที่ดิน ควรซื้อจากผู้ที่ไว้ใจได้และต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกขั้นตอน ดังนี้    More

 

ตรวจสอบสัญญาจะซื้อ-จะขายก่อนลงมือเซ็นสัญญา
การตัดสินใจซื้อที่ดิน บ้านจัดสรร หรือห้องชุด นอกเหนือจากพิจารณาถึงปัจจัยในเรื่องของราคา ทำเล และอีกจิปาถะ แล้วควรพิจารณาและให้ความสำคัญกับสัญญาที่ทำขึ้นด้วย    More

 

หลักปฏิบัติ 10 ประการก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ว่าเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดินกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ หรือในส่วนของภูมิภาคให้ตรวจสอบที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด    More

 

ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน
การตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม การ เลือกซื้อบ้านก็ต้องพิจารณาในพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งพอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้คือ    More

 
|< back   |1| 2