โทร. 02 926 6422-4

ภาษาไทย   English
 
Home Article
 
 

16 ข้อคิดประกอบการตัดสินใจซื้อบ้าน

 

แบบบ้าน
1. บ้านที่มีพื้นผนังและรูปห้องสี่เหลี่ยม ค่าก่อสร้างจะถูกกว่า บ้านรูปร่างแปลกหรือลวดลายโค้งคด

วัสดุก่อสร้าง
2. บ้านบนที่ราบเรียบ ค่าก่อสร้างจะถูกกว่า บ้านบนเนินหรือบ้านที่มีห้องใต้ดิน
3. วัสดุก่อสร้างที่ผลิตในประเทศ จะถูกกว่าและเหมาะสมกว่า วัสดุก่อสร้างที่นำเข้าจากต่างประเทศ
4. วัสดุก่อสร้างขนาดมาตรฐานหรือขนาดธรรมดาที่มีขายทั่วไป จะถูกกว่าวัสดุก่อสร้างขนาดและรูปร่างพิเศษ
 
การก่อสร้าง
5. การก่อสร้างวิธีธรรมดาทำได้โดยช่างทั่วไป ทำให้ค่าก่อสร้างถูกกว่า การก่อสร้างวิธีพิเศษ
6. ตรวจสอบ กฎ ระเบียบและเทศบัญญัติ ก่อนก่อสร้างเพื่อลดปัญหาการแก้ไขภายหลัง
7. ตรวจสอบ รูปแบบและแผนผังบ้านให้ตรงต่อความต้องการ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างก่อสร้างจะ เพิ่มค่าก่อสร้างอย่างมาก
 
การต่อเติม
8. การต่อเติมอาคารภายหลังก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัว และปัญหาอื่น ๆ มากมาย

การถ่ายเทอากาศ
9. การป้องกันความร้อนเข้าภายในอาคาร และการถ่ายเทอากาศโดยธรรมชาติ จะช่วยลดปัญหา และค่าใช้จ่าย ภายในการติดตั้งระบบปรับอากาศ
10. การจัดวางทิศทางอาคารให้เหมาะสมช่วยรักษาอุณหภูมิในอาคาร

ค่าก่อสร้าง
11. ค่าก่อสร้างช่วงแรก รวมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาช่วงหลัง คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่แท้จริง
 
ห้อง
12. จำนวนห้องไม่สำคัญเท่ากับพื้นที่และความสะดวกในการใช้งาน
13. ชื่อห้องไม่สำคัญเท่ากับความเหมาะสมในการใช้งาน

พื้นที่ใช้สอย
14. กำหนดความต้องการใช้สอยพื้นที่จริง มากกว่าความฝันหรือความเชื่อตามนิตยสาร

ห้องเก็บของ
15. ห้องที่พักจะไม่เห็นความสำคัญและลืมเสมอคือห้องเก็บของ ทั้ง ๆที่เป็นความต้องการอย่างที่สุด

สิ่งสำคัญ
16. ความแข็งแรง ความสะดวกในการอยู่อาศัย ความคงทนถาวรของวัสดุ การดูแลรักษามีความจำเป็นมากกว่า การตกแต่งให้สวยงามในการดูชม
????????????????????????????????????????